Ubezpieczenie

Ubezpieczenia socjalne, czy innymi słowy rzecz ujmując ubezpieczenia społeczne spełniają w kraju bardzo ważną funkcję. Przede wszystkim są ochroną dla osób, które takich świadczeń po prostu potrzebują. O jakich osobach mowa?

Przede wszystkim o ludziach, którzy nie są zdolni do pracy - na przykład w wyniku jakiejś choroby czy też urazów doznanych w wypadku. Świadczenia socjalne przyznawane są również osobom starszym, w postaci renty czy też emerytury. Co istotne, ubezpieczenia socjalne mogą być przyznawane terminowo lub bezterminowo. Taka decyzja zależy jednak od wielu czynników, które nierzadko są bardzo skomplikowane.

Jeśli chodzi o renty, warto wspomnieć o tak zwanej rencie rodzinnej, która przyznawana jest w chwili śmierci jakiegoś członka rodziny. Zazwyczaj chodzi o to, by często niepełnoletnie dzieci otrzymywały rentę po zmarłych rodzicach, jednak taka sytuacja nie jest regułą, ponieważ rentę przyznaje się również w innych przypadkach. Mechanizm tego rodzaju ubezpieczeń jest bardzo skomplikowany.

Ochrona zdrowia