Rola poręczyciela lub żyranta w procesie pozyskiwania finansowania

Poręczenie jest jedną z najpopularniejszych i najpowszechniejszych form zabezpieczenia należności w przypadku transakcji dokonywanych między klientem a bankiem. Warto przy okazji pobierania pożyczek czy kredytów mieć świadomość tego, że wybrany przez nas poręczyciel bierze na siebie odpowiedzialne zobowiązanie związane z ewentualną spłatą pożyczonych funduszy.
Nie należy przy tym w żaden sposób wykorzystywać dobrej woli poręczyciela, ponieważ w dużej mierze bez jego podpisu na umowie kredyt w ogóle nie zostałby wypłacony. Wspomniana zależność działa w obie strony. Każdy poręczyciel powinien pomagać tylko tym osobom, którym ufa w stu procentach.
W ostatnim czasie wiele osób będących poręczycielami ma ogromny problem ze znajomymi czy nawet z członkami własnych rodzin, ponieważ ci ostatni nie mają w zwyczaju spłacać rat związanych z pobraną wcześniej pożyczką. Podpis na umowie uniemożliwia zwolnienie poręczyciela z podjętego postanowienia, dlatego warto zastanowić się dwa razy przed podjęciem decyzji związanej z taką transakcją. Warto przy tej okazji wspomnieć także o poręczeniu zbiorowym. Jak sama nazwa wskazuje w niektórych przypadkach jeden kredyt może poręczyć kilka osób.
Zazwyczaj są to jednak sytuacje, w których pożyczka dotyczy większej kwoty.

Fiedler Maciej

Bezpieczeństwo i pewność przede wszystkim