Projekty unijne

W ostatnim czasie branża gospodarczo-przemysłowa rozwija się w Polsce niezwykle prężnie. Taki stan rzeczy w dużym stopniu związany jest przede wszystkim z unijnymi dotacjami, dzięki którym kolejni przedsiębiorcy zakładają własne spółki.
Otrzymanie pieniędzy na otwarcie działalności jest stosunkowo nietrudne. Wystarczy zgłosić się do urzędu pracy jako osoba bezrobotna, a następnie złożyć plik wymaganych dokumentów wraz z ułożonym przez siebie biznesplanem. Ten ostatni jest niezwykle ważny, ponieważ w dużej mierze to pomysł na działalność ma przekonać daną komisję do przyznania dotacji. Po otrzymaniu decyzji należy także odbyć specjalne szkolenie z podstaw przedsiębiorczości oraz wypełnić pozostałe formalności. Co istotne, otrzymanej dotacji nie trzeba zwracać, jeśli działalność będzie prowadzona przynajmniej przez jeden rok od momentu otrzymania określonej kwoty.
Dzięki dotacjom unijnym osoby bezrobotne mają szansę założyć własną firmę, z której będą mogły się utrzymywać. Z takiego rozwiązania skorzystała już znaczna liczba Polaków, a większość z nich sukcesywnie od paru lat prowadzi prywatny interes przynoszący niemałe zyski.

ERP online

Wsparcie w finasowaniu projektów firmowych